Indien deze mail onleesbaar is klik dan  hier voor een online versie.   
 


 

Tibetaans Boeddhistische Week
28 april t/m 5 mei 2013 extra week: 5 mei t/m 12 mei 2013


HAPPINESS

in samenwerking met Tashi Norbu en Tibet House Holland

bewustzijn – spiritualiteit – creativiteit

 


Programma

Naast de creatieve Vakantie Frankrijk presenteert Artfriends bijzondere retraite programma’s. De Tibetaans Boeddhistische week wordt in samenwerking met internationaal Tibetaans kunstenaar, Tashi Norbu, en Tibet House Holland verzorgd.
Thema van de Tibetaans Boeddhistische week is:

Happiness

We hebben een mooi en gevarieerd programma ontwikkeld waarmee u een indruk krijgt van het culturele leven en de rijkdom van het spirituele patrimonium van het Tibetaans Boeddhisme. Iedere activiteit zal erop gericht zijn compassie en mededogen te ontwikkelen vanuit ons hart.
Een bijzondere week waar geluk – vreugde bereiken – nederig zijn – trots opzij zetten – harmonie –een beter mens worden centraal staan.
 


Programma onderdelen

 • Meditaties – mantra-meditaties – geleide meditaties – stilte meditaties – Groene Tara rituelen

 • Zandmanda van compassie

 • Heilig portret van jouw spirituele zijn, geschilderd door Tashi Norbu

 • Vertoningen van films en documentaires over het Tibetaans Boeddhisme en de Dalai Lama

Creatieve Tibetaans Boeddhistische workshops
Het tekenen van een mandala en Boeddha is een meditatieproces, Je kunt onbeperkt deelnemen aan onderstaande creatieve workshops:

 • Zilveren/bronzen Tibetaans amulet maken

 • Mandala van compassie schilderen

 • Shakyamuni Boeddha schilderen volgens traditionele richtlijnen
   

Mediteren

We openen en sluiten de dag met meditatie. Dit zullen afwisselend geleide meditaties, mantra-meditaties of stille meditaties zijn, afgewisseld met Tibetaans Boeddhistische rituelen.

Door meditatie krijg je een vredige en vreugdevolle geest die meer open is. Het dient om je fundamentele goedheid de mogelijkheid te bieden zich te manifesteren.

Je hebt alles al in je, liefde, compassie, wijsheid, vreugde, bekwaamheid en kracht. Je geest wordt kalm, rustig en plooibaar.

Door het beoefenen van meditatie kan je je reflexieve geest in een diepere staat van ontspanning of bewustzijn brengen. Bij het in de praktijk brengen van meditatie kunnen verschillende doelen benadrukt worden, zoals het bereiken van een hogere staat van bewustzijn, grotere focus, creativiteit of zelfbewustzijn (awareness), of gewoon een meer ontspannen en rustige gemoedstoestand.

Mediteren zal er dus uiteindelijk toe leiden dat je een gevoel van ontspanning en rust vindt in jezelf.

Na iedere meditatie sessie bestaat de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

 

Groene Tara rituelen

Groene Tara is een vrouwelijke Boeddha die staat voor mededogen en ons helpt om ons bewust te worden van onze ware natuur. Ze staat ook bekend als de “moeder van bevrijding” en vertegenwoordigt de deugden van succes in werk en prestaties.

De vrouwelijke energie van Tara is noodzakelijk voor zowel mannen als vrouwen om te komen tot een positieve verandering in de geest en het hart om ons zo bewust te worden van de goddelijke aanwezigheid die in ons ligt.

Daarom zal het beoefenen van de Groene Tara meditatie bepaalde innerlijke kwaliteiten en begrip ontwikkelen voor uiterlijke, innerlijke en geheime leringen over mededogen en leegte.

De Groene Tara meditaties zullen gericht zijn op vrede en geluk en het beoefenen van geduld, tolerantie, acceptatie, tevreden geest, etc…

 

 

ZANDMANDALA

Gedurende deze week zal een grote zand mandala van compassie worden gecreëerd in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte, door kunstenaars van Tibet House Holland.

In het Tibetaans Boeddhisme, geldt schilderen met gekleurd zand als een van de meest unieke en prachtige oude kunstvormen. De mandala is een Sanskriet woord dat cosmogram of “wereld in harmonie” betekent en symboliseert een zuivere wereld waarin iedereen gelukkig is en geen lijden ondergaat. Het is de omgeving die een Boeddha, een volledig verlicht wezen, ervaart.

Het maken van een mandala gaat gepaard met Tibetaans boeddhistische rituelen, zoals zegenen van het zand en het reciteren van gebeden en mantra’s.

Als de zandmandala klaar is wordt het ritueel vernietigd en zullen we het gezegende zand ritueel uitstrooien boven stromend water in de buurt. Hiermee wordt de vergankelijkheid van het leven gesymboliseerd. Een gedeelte van het gezegende zand wordt uitgedeeld aan de aanwezigen in kleine zakjes als zegeningen voor persoonlijke gezondheid en genezing.

Een zandmandala drukt uitsluitend heilzame, positieve dingen uit en staat geheel in het teken van het welzijn van iedereen, ongeacht cultuur, leefwijze of religie. Ook het kijken naar een zandmandala heeft een positieve invloed heeft op de toeschouwers.

 

Heilig portret van jouw spirituele zijn geschilderd door Tashi Norbu

Hoe zou je eruit zien als jij een Boeddha zou zijn?


Een mooi en symbolisch onderdeel van deze week is de portret schilderingen die internationaal bekend Tibetaans kunstenaar Tashi Norbu van iedere deelnemer maakt. Dit persoonlijke portret symboliseert jouw spirituele zijn en zal een weergave zijn van jouw Boeddha natuur, zoals Tashi Norbu, als Boeddhistisch Tibetaans schilder, het ziet, volledig ontwaakt en verlicht.

De gedachte hierachter is dat in ieder mens het zaad van Boeddha huist. Het is slechts een kwestie van het ontwikkelen en tot bloei laten komen van dat zaadje.

Jouw schilderij wordt in een heilige vorm gecreëerd door het toevoegen van mantra’s en Tibetaans kalligrafische geschriften en symbolen die je schilderij zegenen en je echte wezen belichamen.

Het doel van dit heilige portret is om jezelf, telkens als je naar je portret kijkt, te inspireren om een mooi en gelukkig mens te worden.
Hiernaast als voorbeeld een portret van de Dalai Lama door Tashi Norbu.

 

Films en documentaires

In de avond vertonen wij films en documentaires waardoor je meer inzicht krijgt in het rijke culturele en spirituele erfgoed van Tibet, leren we waarin het Tibetaans Boeddhisme zich onderscheid van andere Boeddhisme stromingen en wat het ons kan brengen om een beter, gelukkiger en positiever mens te worden.

Kundun vertelt het levensverhaal van de veertiende Dalai Lama van Tibet, grotendeels gebaseerd op diens autobiografie, waarin de ontdekking dat een klein jongetje de reïncarnatie van de Dalai Lama is wordt getoond. Hij wordt op vierjarige leeftijd naar de Tibetaanse hoofdstad Lhasa gebracht, alwaar zijn opleiding begint.

Na de invasie van Tibet door het Chineze Volksbevrijdingsleger vluchtte de veertiende Dalai Lama Tenzin Gyatso tijdens de opstand in Tibet van 1959 en vluchtte naar India waar hij een regering in ballingschap vormt.

Ook komt de Dalai lama zelf aan het woord met thema’s als mededogen, de bron van geluk.

 


Workshop Mandala van compassie

Tijdens deze week verzorgt Tashi een workshop mandala schilderen waarbij je, in de heilige ruimte waar de zandmandala wordt gecreëerd, op doek je eigen mandala kunt schilderen. Man in het woord mandala betekent ziel en dala betekent het omhulsel ervan. De mens heeft een ziel en het lichaam is het omhulsel ervan.
Het tekenen van een mandala is een meditatieproces. Tijdens dit proces herinneren we onszelf om compassie en mededogen te ontwikkelen in ons hart.
In dit mandala schilderij kun je dezelfde symbolen gebruiken als die in de zandmandala worden gebruikt, eventueel aangevuld met zelf gekozen symbolen.
Mandala’s worden gebruikt als meditatievoorwerp die de beoefenaar moet ondersteunen zich te concentreren op het betreffende motief en de daarmee tot uitdrukking gebrachte leerinhoud.
Een mandala, en in het bijzonder het midden, kan tijdens de meditatie worden gebruikt als object om de aandacht op te richten. De symmetrische geometrische vorm zorgt ervoor dat de aandacht automatisch op het midden wordt gericht.

 


Shakyamuni Boeddha schilderen

Het schilderen van een Shakyamuni Boeddha geeft je veel inspiratie en begrip over de Tibetaanse kunst en cultuur.
Ook het schilderen van een Shakyamuni Boeddha, gebruikmakend van traditionele schema’s, is een meditatieproces.

Strikt genomen is een Boeddha in het Tibetaans Boeddhisme iemand die op eigen kracht compleet en volledig ontwaakt is, en zijn of haar kennis deelt met anderen zodat die ook kunnen ontwaken. Breder genomen is elke volledig ontwaakte persoon een Boeddha.

De betiteling Boeddha verwijst naar een niveau van ontwaken, maar is beslist geen titel. Een Boeddha staat voor goedheid en persoonlijke ontwikkeling.

Tashi geeft eerst uitleg over het schilderen van een traditionele Boeddha, de vorm, de verhoudingen en de afmetingen. Hierna tekenen wij de Boeddha volgens zijn uitleg op traditionele wijze.

Als de vorm staat volgt het schilderen, waarbij Tibetaans Boeddhistische symbolen, teksten, wensen en je naam in Tibetaans kalligrafisch schrift kunnen worden toegevoegd.

 

Zilveren/bronzen Tibetaans amulet

Tijdens deze workshop maken we een echt zilveren of bronzen Tibetaans amulet of hanger met Art Clay Silver of Goldie Bronze. In de amulet kun je een persoonlijke wens plaatsen die speciaal voor jou in Tibetaanse kalligrafie wordt opgeschreven. De amulet kun je verder nog versieren met kleine edelsteentjes als turkoois, amber, parel en bloedkoraal. De kokervormige amulet kan tevens als as container worden gebruikt.

Art Clay Silver

De zilveren amulet wordt gemaakt van Art Clay Silver (zilverklei). Art Clay Siver is kneedbaar zilver en biedt je de mogelijkheid om bijzondere zilveren sieraden te maken zonder daar een edelsmid opleiding voor te volgen. klik hier voor meer informatie en workshops met Art Clay Silver.
 

Tashi Norbu
Tashi Norbu werd geboren in Bhutan nadat zijn ouders vluchtten uit Tibet.

Tashi groeide op in de kloosters van de Dalai Lama in Dharamsala, India. Hier werd zijn schildertalent ontdekt en kreeg hij een opleiding in de traditionele Tibetaanse kunst van de beste leraren zoals de gewaardeerde Sangey Yeshi. Hij werkte enkele jaren voor de Office van de Dalai Lama als thangkaschilder.

In 2000 verhuisde hij naar België waar hij zich bekwaamde in de Westerse beeldende Kunst met zijn studie aan Sint-Lucas Academie voor Beeldende Kunsten.

Inmiddels woont hij alweer enkele jaren in Nederland waar hij hoopt met zijn werk de Tibetaanse cultuur door te laten doordringen in de hele wereld.

Hij initieerde Tibet House Holland dat als basis geldt voor het verspreiden van kennis over de Tibetaanse kunst en cultuur middels workshops en tentoonstellingen.

www.tashinorbu.be / www.tibethouse.nl

 

Caren Simon

Caren is beeldend kunstenaar en organisator van de creatieve vakantie Frankrijk in chateau de Gressoux. Sinds een aantal jaar werkt zij met haar organisatie Artfriends samen met Tashi Norbu en Tibet House Holland door het organiseren van een aantal projecten als workshops en tentoonstellingen om zodoende de kennis over de Tibetaanse kunst en cultuur te verspreiden.

Het idee om een retraite te organiseren waarbij wij iedereen de mogelijkheid bieden om op een laagdrempelige manier van dichtbij kennis te maken met het culturele leven en de rijkdom van het spirituele erfgoed van het Tibetaans Boeddhisme is ontstaan tijdens een van de gezamenlijke activiteiten. Doel was een programma te ontwikkelen waarbij iedere activiteit erop gericht zou zijn de bron van ons geluk aan te boren door het ontwikkelen van compassie en mededogen vanuit ons hart.

Caren is tijdens deze week uw gastvrouw en zal vanuit haar kunstenaarschap de workshop Zilveren Tibetaans amulet verzorgen.
www.carensimon.com / www.artfriends.nl

 

 

Data
Zo. 28 april t/m 5 mei 2013
Zo. 5 mei t/m 12 mei 2013


telkens
15 plaatsen beschikbaar

 Chateau de Gressoux

We verblijven in Chateau de Gressoux, een ruige hoeve, liggend op de top van een heuvel (284m), middenin een beschermd natuurgebied in het kleurrijke Paradijs van de Haute Saône. Het chateau ligt op de weg van Bougnon naar Auxon, op nog geen 8 Km. van de hoofdstad Versoul en 650 km van Utrecht.

In de rechter vleugel bevindt zich een stilte kapel die door de Zusters van de Liefde werd ingewijd. Deze ruimte is weer in volle glorie hersteld als stilte en meditatiekapel

Vlak bij de ruïne in de tuin tref je een heerlijk ecologisch zwembad met hottub dat vorig jaar is aangelegd. Er staan appelbomen, kersenbomen, pruimenbomen, prunella- bomen en kweepeerbomen, de tuin van Eden is er niets bij.
Klik hier voor meer informatie over Chateau de Gressoux

 


Kosten

De kosten voor een compleet verzorgde Tibetaans Boeddhistische week in Chateau de Gressoux bedragen 750 euro op basis van een tweepersoons kamer. Deze kosten zijn inclusief:

 • het heilige portret van jouw spirituele zijn geschilderd door internationaal bekend Tibetaans kunstenaar Tashi Norbu

 • 3 maaltijden per dag

 • 7 overnachtingen in Chateau de Gressoux

 • onbeperkt koffie, thee en fruit

 • het volgen van alle programma onderdelen

 • gebruik van zwembad en sauna.

 • Exclusief reiskosten.

Voor kameropties verwijzen wij naar het inschrijfformulier. De kosten, verbonden aan de Tibetaans Boeddhistische week, kunt u in twee termijnen voldoen.
 


Optionele kosten

U dient zelf een laken, kussensloop en dekbedovertrek mee te nemen. Deze zijn als pakket ook te huren voor 15 euro per week.

De creatieve workshops zijn facultatief. Je kan aan alle creatieve workshops deelnemen, wel vragen wij een bijdrage voor de materiaalkosten van

 • amulet zilver (€ 35) / brons (€ 20)

 • schilderdoekjes (€ 5 - € 20).

Dit kun je ter plaatse afrekenen.

Gedurende de week plannen wij een vrije dag in. Tijdens deze dag kun je tijdens het ontbijt een lunchpakket maken. Het diner op deze vrije dag dien je zelf te verzorgen.

 
 

Inschrijven

Inschrijven kan via het inschrijfformulier

voor meer info kun je contact opnemen met Caren Simon :

email: info@artfriends.nl

telefonisch: 06 51072079

 

Tibetaans Boeddhistische week cadeaubon Tashi Norbu


Routebeschrijving

Chateau de Gressoux is gelegen in het kleurrijke Paradijs van de Haute Saône (70) op de weg van Bougnon naar Auxon, op nog geen 8 Km. van de hoofdstad Versoul en 650 km van Utrecht.

Routebeschrijving per auto

Via Google maps kun je de route volgen door op deze link te klikken.

Via de ANWB routeplanner of de Michelin routeplanner kun je je reis goed uitstippelen door als bestemming de volgende gegevens in te geven:
postcode: 70000
plaats: Auxon Les Vesoul (Haute Saone)

Meereizen met andere deelnemers

Als derde optie zou je kunnen kiezen voor het meereizen met een van de andere gasten. Op de “meet and Greet” pagina kun je een oproep plaatsen indien je een mede deelnemer mee wilt nemen in je auto of aangeven dat je graag mee zou willen rijden. Ook kunnen wij bemiddelen.

voor meer reismogelijkheden klik hier.
 

De Tibetaans Boeddhistische week is een samenwerking van Artfriends, Tashi Norbu en Tibet House Holland

     

 

To unsubscribe / Om uit te schrijven: UITSCHRIJVEN - UNSUBSCRIBE